Ubezpieczenie w roku szkolnym 2020/2021

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2020/2021.

Dla zdarzeń w okresie : 1.09.2020 – 31.08.2021 roku ( składka 40 zł) obowiązuje nr polisy: EDU-A /P 080857.

W przypadku zdarzenia  rodzice proszeni są o kontakt z osobą obsługującą ubezpieczenie Panem Tomasz Sikora tel 502 071 501 e-mail: szkody@rozwazny.pl

Instrukcja w przypadku zgłaszania zdarzeń:

Proszę wydrukować druk do roszczenia znajdjący się na stronie. Następnie kompletnie wypełniony druk do roszczenia wraz z dokumentacją medyczną proszę przesyłać w formie skanów na adresy: szkody@interrisk.pl oraz szkody@rozwazny.pl

Dokumenty:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia

Tabela oceny uszczerbku na zdrowiu

Druk do roszczenia