Złota Księga Szkoły

 Złota Księga Szkoły

Do „Złotej Księgi Szkoły” wpisuje się nazwisko i imię absolwenta szkoły, który spełnia, co najmniej dwa z następujących kryteriów:

 • uzyskał średnią z przedmiotów, co najmniej 5,0 i najwyższą ocenę zachowania;
 • zdobył tytuł finalisty lub laureata konkursu przedmiotowego na szczeblu, co najmniej wojewódzkim lub osiągnął jedno z pierwszych trzech miejsc dowolnej dyscyplinie sportowej na szczeblu województwa lub kraju;
 • uzyskał, co najmniej 80% punktów na egzaminie gimnazjalnym lub na egzaminie ośmioklasisty

Rok szkolny 2020/2021

 • Piotr Grychtoł
 • Milena Marciniak
 • Wiktor Frelich
 • Paulina Kozik
 • Marcin Marcol
 • Magdalena Steinke
 • Julia Czerwińska
 • Emilia Korcz
 • Oliwia Tomaszewska

Rok szkolny 2019/2020

 • Jakub Jendryczko

Rok szkolny 2018/2019

 • Dawid Piotrowski
 • Jakub Kostrzak
 • Dominik Adamczyk
 • Jan Hryb
 • Wiktor Kmiecik
 • Karolina Dyka
 • Łukasz Kocaj
 • Dawid Mikołajski

Prymus Szkoły

Tytułem „Prymusa Szkoły” może być wyróżniony uczeń, który spełnia następujące warunki:

 • uzyskał średnią ocen z przedmiotów, co najmniej 5,0 i najwyższą ocenę zachowania;
 • został finalista lub laureatem konkursu przedmiotowego na szczeblu, co najmniej wojewódzkim;
 • wykazał się dużym zaangażowaniem na rzecz szkoły i środowiska.

Rok szkolny 2017/2018

 • Dawid Piorowski

Rok szkolny 2018/2019

 • Dawid Piotrowski

Absolwent Szkoły

Tytułem „Absolwentem Roku” może być wyróżniony absolwent szkoły, który spełnia warunki do otrzymania świadectwa z wyróżnieniem:

 • osiągnął najwyższy w szkole wynik egzaminu gimnazjalnego, jednak nie niższy niż 80% ogólnej liczby punktów do zdobycia lub najwyższy wynik egzaminu ośmioklasisty;
 • został finalistą lub laureatem konkursu przedmiotowego na szczeblu, co najmniej wojewódzkim lub osiągnął jedno z pierwszych trzech miejsc w dowolnej dyscyplinie sportowej na szczeblu województwa lub kraju

Rok szkolny 2018/2019

 • Dawid Piotrowski