Dyrekcja

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gierałtowicach

mgr Urszula Cieślik

Wicedyrektor ds. Przedszkola

mgr Barbara Wypiór – Michalska

Wicedyrektor

mgr inż. Alina Rajca