Pedagog/Psycholog

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Barbara Świderska 

PSYCHOLOG SZKOLNY

mgr Michaela Makulik

Zakres działań:

 • Pedagog szkolny prowadzi pomoc pedagogiczną w formie zajęć dla uczniów z trudnościami w nauce i zachowaniu.
 • Obejmuje odpowiednią pomocą pedagogiczną uczniów z wybitnymi uzdolnieniami i wspiera w rozwijaniu uzdolnień.
 • Ściśle współpracuje z rodzicami uczniów przejawiających problemy dydaktyczno-wychowawcze oraz uzdolnionych.
 • Służy pomocą i radą w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wynikających z funkcjonowania dziecka w szkole

Ważne adresy:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Kosmonautów 5 a, 44-194 Knurów

tel. 32 235 14-76

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach

Zygmunta Starego 17, Gliwice

tel. 32 332 66 16

 W naszej szkole realizowany jest Program Profilaktyczny Stop Agresji i Przemocy.


 Psycholog szkolny

Celem pracy psychologa szkolnego jest udzielenie pomocy psychologicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

Zakres działań:

 • diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów
 • udzielanie uczniom wsparcia psychologicznego w formie zajęć indywidualnych i grupowych
 • podejmowanie działań z zakresu psychoprofilaktyki
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

Zapraszam uczniów, którzy:

 • czują się samotni
 • doświadczają trudności w nauce
 • mają problemy w relacjach z rówieśnikami lub osobami dorosłymi
 • mają kłopoty z właściwym zachowaniem
 • nie potrafią poradzić sobie ze stresem
 • martwią się sytuacją w domu rodzinnym
 • mają problem i nie wiedzą w jaki sposób go rozwiązać
 • zastanawiają się w jaki sposób budować dobre relacje
 • chcą porozmawiać o czymś co jest dla nich ważne

Drodzy Rodzice, serdecznie zapraszam jeśli:

 • coś Państwa niepokoi w zachowaniu dziecka,
 • zauważają Państwo u dziecka problemy emocjonalne lub związane z nauką
 • potrzebują Państwo porady związanej z wychowaniem dziecka
 • zauważają Państwo konflikty w relacjach dziecka z rówieśnikami lub nauczycielami
 • chcieliby Państwo lepiej zrozumieć swoje dziecko

Ważne adresy:

Ciekawe strony: