Pedagog/Psycholog

Rok szkolny 2023/2024

Nasze działania klik 

Zakres działań:

  • Pedagog szkolny prowadzi pomoc pedagogiczną w formie zajęć dla uczniów z trudnościami w nauce i zachowaniu.
  • Obejmuje odpowiednią pomocą pedagogiczną uczniów z wybitnymi uzdolnieniami i wspiera w rozwijaniu uzdolnień.
  • Ściśle współpracuje z rodzicami uczniów przejawiających problemy dydaktyczno-wychowawcze oraz uzdolnionych.
  • Służy pomocą i radą w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wynikających z funkcjonowania dziecka w szkole

Ważne adresy:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Kosmonautów 5 a, 44-194 Knurów

tel. 32 235 14-76

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach

Zygmunta Starego 17, Gliwice

tel. 32 332 66 16


Ważne adresy internetowe:

Ciekawe strony: