Lepsza Szkoła

Lepsza Szkola- Sesje z plusem to ogólnopolski program badający kompetencje matematyczne uczniów w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum i technikum. 

Nasi uczniowie, wspólnie z dziesiątkami tysięcy uczniów w całej Polsce, rozwiązują standaryzowane testy „na wejście”, w połowie i na końcu roku szkolnego. Po każdym teście mamy możliwość porównania wyników poszczególnych uczniów i całej klasy z wynikami szkoły, województwa i całej Polski.

Za każdym razem jesteśmy w stanie przeanalizować, czy wyniki ucznia są słabe, przeciętne, czy też wysoko ponad średnią i które z typów zadań sprawiają mu najwięcej trudności oraz podjąć odpowiednie działania służące wyrównaniu braków i rozwijaniu zdolności. 

Z wynikami testów nauczyciele matematyki podzielą się z rodzicami podczas zebrań.

logo LS