Klub Szkół UNICEF

Działania 2022/2023

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Projekt Na ratunek dzieciom w Rogu Afryki

Międzynarodowy Dzień Pokoju


Działania 2021/2022

Projekt eMocje w Głowie

Wszystkie kolory świata VI

Licytacje laleczek

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka


Działania 2020/2021

Projekt Moc Prezentów UNICEF

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka


Od roku szkolnego 2014/2015 nasza szkoła przynależy do Klubu Szkół UNICEF – inicjatywy edukacyjnej, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie.

Szkoły należące do Klubu uczestniczą w akcjach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF oraz działają aktywnie na polu promocji i realizacji praw dziecka.

Cele Klubu Szkół UNICEF:

  • edukowanie uczniów na temat sytuacji ich rówieśników z różnych części świata
  • kształtowanie świadomości społecznej i aktywnej postawy wobec problemów współczesnego świata
  • uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności łączących ludzi i miejsca
  • propagowanie idei tolerancji
  • promowanie idei pomocy humanitarnej
  • edukacja o prawach dziecka i zapisach Konwencji o prawach dziecka
  • partycypacja młodych osób
  • kształtowanie postawy pro-pomocowej
  • zaangażowanie szkół we współpracę z UNICEF

Zapraszamy do zapoznawania się z materiałami zamieszczanymi w „Kąciku UNICEF” (obok świetlicy – sala 001) oraz do włączania się w organizowane akcje.