Izba Regionalna

AKTUALNE INFORMACJE 

Uroczyste otwarcie Izby Regionalnej odbyło się w 1998 roku, przy udziale władz oświatowych, samorządowych, nauczycieli, rodziców i uczniów.

Eksponaty przynosili nauczyciele, uczniowie i rodzice. Zebrano i zakonserwowano wiele przedmiotów takich jak: sprzęty gospodarcze, ceramikę, dokumenty, fotografie, wyroby rękodzieła, itp.

Uczniowie naszej szkoły odwiedzając Izbę uczą się poszanowania historii i tradycji. Uczą się szanować teraźniejszość i swoje mienie, bo wszystko to powstało dzięki pracy minionych pokoleń.

Staramy się powiększać nasze zbiory o stale ginące pamiątki, świadczące o naszej przeszłości. Jesteśmy gotowi na przyjęcie nowych eksponatów. Tutaj znajdą godne miejsce i troskliwą opiekę.