Szkoła po rozbudowie

Segment N1 

Od 1 września 2014 roku nasza szkoła wzbogaciła się o nową część, w której powstały: pracownia biologiczna, pracownia przyrodnicza oraz nowa świetlica. Nowe miejsce znalazły tak potrzebne naszej placówce gabinety specjalistyczne: gabinet pedagoga szkolnego, logopedy oraz pielęgniarki szkolnej. Cieszymy się, że dzięki udostępnieniu nowych, bogato wyposażonych w pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny pomieszczeń szkoła może zapewnić jeszcze lepsze niż dotychczas warunki nauki.

Segment N2

15 października 2018 roku oddano do użytku segment N2.  Znajdują się w nim dwie sale dydaktyczne dla klas najmłodszych, pracownia do zajęć techniczno-plastycznych, toaleta oraz nowa stołówka. W trakcie rozbudowy zmodernizowano także kuchnię, która obsługuje szkołę  oraz przedszkole. Powstała także nowa kotłownia gazowa, która ogrzewa  segmenty N1 i N2.