Kadra Pedagogiczna 2020/2021

 1.

Cieślik Urszula

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Gierałtowicach

 2.

Adamczyk Beata

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
wychowawca klasy 2 b

 3.

Benek Adam

Nauczyciel wychowania fizycznego

 4.

Ballon Dorota

Nauczyciel – wychowawca świetlicy

 5.

Buchczyk Gabriela

Nauczyciel matematyki                                 wychowawca klasy 4 a

 6.

Burzawa Sandra

Nauczyciel wspomagający

 7.

Cajza Aneta

Nauczyciel języka niemieckiego i mniejszości narodowej

 8.

Duda Stefan

Nauczyciel historii
wychowawca klasy 6 b

 9.

Ficek Urszula

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
wychowawca klasy 3 a

 10.

Grzegorzyca Marcin

Nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa
wychowawca klasy 5 a

 11.

Hanus Jolanta

Nauczyciel matematyki, fizyki                         wychowawca klasy 4 b 

 12.

Janota Zbigniew

Nauczyciel religii

 13.

Juszczak Mateusz

Nauczyciel języka angielskiego
wychowawca klasy 6 a

 14.

Kasperek Beata
/s. Aldona

Nauczyciel religii

 15.

Konopka Karolina

Nauczyciel wspomagający

 16.

Kowalska Tatiana

Nauczyciel języka polskiego

 17.

Gil Anna

Nauczyciel – wychowawca świetlicy szkolnej

 18.

Krzyżaniak-Hubczak Agnieszka

Nauczyciel wychowania fizycznego

 19.

Kulasa Beata

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
wychowawca klasy 2 c

 20.

Lubszczyk Grażyna

Nauczyciel informatyki 

 21.

Macha Tomasz

Nauczyciel wychowania fizycznego
wychowawca klasy 5 b

 22.
Ewa Jacińska

Nauczyciel języka angielskiego
wychowawca klasy 8 a

 23.

Makulik Michaela

Psycholog szkolny, nauczyciel języka mniejszości niemieckiej

 24.

Marciniak Magdalena

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i rewalidacji
wychowawca klasy 2 a

 25.

Michalik Elżbieta

Nauczyciel języka polskiego
wychowawca klasy 8 b

 26.

Aleksandra Bargiel

Nauczyciel języka angielskiego 

 27.

Szołtysek Marcela

Nauczyciel języka hiszpańskiego

 28.

Orzech Joanna

Nauczyciel geografii i biologii
wychowawca klasy 8 c

 29.

Pokorny Karolina

Nauczyciel języka angielskiego
wychowawca klasy 7 a

 30.

Popiel Zdzisława

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
wychowawca klasy 1 b

 31.

Prostyńska Agnieszka

Logopeda szkolny, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

 32.

Rajca Alina

Nauczyciel chemii, wicedyrektor w Zespole

 33.

Ral Teresa

Nauczyciel techniki, wspomagający

 34.

Rapcia Barbara

Nauczyciel przyrody, biologii i wychowania do życia w rodzinie
wychowawca klasy 7 b

 35.

Rybka Magdalena

Nauczyciel języka mniejszości niemieckiej

 36.

Rydz Karolina

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
wychowawca klasy 3 b

 37.

Snopek Kamila

Nauczyciel wspomagający
Nauczyciel – wychowawca świetlicy szkolnej

 38.

Socha Małgorzata

Nauczyciel bibliotekarz

 39.

Stawowy Beata

Nauczyciel muzyki i plastyki
wychowawca klasy 6 d

 40.

Sztejnbis Barbara

Nauczyciel matematyki

 41.

Szwedka Adam

Nauczyciel religii i wiedzy o społeczeństwie
oraz wychowania do życia w rodzinie

 42.

Świderska Barbara

Pedagog szkolny, doradca zaodowy

 43.

Twardoch Elżbieta

Nauczyciel – wychowawca świetlicy szkolnej

     
 44.

Torc Barbara

Nauczyciel języka polskiego

 45.

Winiarska Anna

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
wychowawca klasy 1 a

 46.

Zubek Hanna

Nauczyciel wychowania fizycznego
wychowawca klasy 6 c