Kadra Pedagogiczna 2021/2022

 1.

Cieślik Urszula

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Gierałtowicach

 2.

Adamczyk Beata

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
wychowawca klas 3b

 3.

Benek Adam

Nauczyciel wychowania fizycznego

 4.

Kukowka Anna

Nauczyciel – wychowawca świetlicy

 5.

Buchczyk Gabriela

Nauczyciel matematyki                                 wychowawca klasy 5a

 6.

Burzawa Sandra

Nauczyciel wspomagający

 7.

Cajza Aneta

Nauczyciel języka niemieckiego i mniejszości narodowej

 8.

Duda Stefan

Nauczyciel historii
wychowawca klasy 7b

 9.

Ficek Urszula

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
wychowawca klasy 1a

 10.

Grzegorzyca Marcin

Nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa
wychowawca klasy 6a

 11.

Hanus Jolanta

Nauczyciel matematyki, fizyki                         wychowawca klasy 5b 

 12.

Janota Zbigniew

Nauczyciel religii

 13.

Juszczak Mateusz

Nauczyciel języka angielskiego
wychowawca klasy 7a

 14.

Kasperek Beata
/s. Aldona

Nauczyciel religii

 15.

Konopka Karolina

Nauczyciel wspomagający

 16.

Kowalska Tatiana

Nauczyciel języka polskiego

 17.

Gil Anna

Nauczyciel – wychowawca świetlicy szkolnej

 18.

Krzyżaniak-Hubczak Agnieszka

Nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

 19.

Kulasa Beata

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
wychowawca klasy 3c

 20.

Lubszczyk Grażyna

Nauczyciel informatyki 

 21.

Macha Tomasz

Nauczyciel wychowania fizycznego
wychowawca klasy 6b

 22.
Ewa Jacińska

Nauczyciel języka angielskiego
wychowawca klasy 4a

 23.

Makulik Michaela

Psycholog szkolny, nauczyciel języka mniejszości niemieckiej

 24.

Marciniak Magdalena

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i rewalidacji
wychowawca klasy 3a

 25.

Michalik Elżbieta

Nauczyciel języka polskiego

 26.

Aleksandra Bargiel

Nauczyciel języka angielskiego 

 27.

Szołtysek Marcela

Nauczyciel języka hiszpańskiego

 28.

Orzech Joanna

Nauczyciel geografii, biologii i przyrody

 29.

Pokorny Karolina

Nauczyciel języka angielskiego
wychowawca klasy 8a

 30.

Popiel Zdzisława

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
wychowawca klasy 2b

 31.

Prostyńska Agnieszka

Logopeda szkolny, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

 32.

Rajca Alina

Nauczyciel chemii, wicedyrektor w Zespole

 33.

Ral Teresa

Nauczyciel techniki, wspomagający

 34.

Rapcia Barbara

Nauczyciel biologii 
wychowawca klasy 8b

 35.

Rybka Magdalena

Nauczyciel języka mniejszości niemieckiej

 36.

Rydz Karolina

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
wychowawca klasy 1b

 37.

Snopek Kamila

Nauczyciel wspomagający
Nauczyciel – wychowawca świetlicy szkolnej

 38.

Socha Małgorzata

Nauczyciel bibliotekarz

 39.

Stawowy Beata

Nauczyciel muzyki i plastyki
wychowawca klasy 7d

 40.

Sztejnbis Barbara

Nauczyciel matematyki

 41.

Szwedka Adam

Nauczyciel religii i wiedzy o społeczeństwie
oraz wychowania do życia w rodzinie

 42.

Świderska Barbara

Pedagog szkolny, doradca zawodowy

 43.

Twardoch Elżbieta

Nauczyciel – wychowawca świetlicy szkolnej

44. Tyc Joanna Nauczyciel matematyki, techniki i plastyki
 45.

Górka Katarzyna

Nauczyciel języka polskiego

 46.

Winiarska Anna

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
wychowawca klasy 2a

 47.

Zubek Hanna

Nauczyciel wychowania fizycznego
wychowawca klasy 7c