Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców rok szkolny 2023/2024

Przewodnicząca:  Magdalena Majka

Zastępca Magdalena Kasperczyk

Skarbnik  Justyna Janicka

Sekretarz   Sylwia Romanowska

Komisja rewizyjna: Agnieszka Ciupka, Barbara Ciupka, Aleksandra Puto

Wysokość składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/2024
wynosi 50zł na każde dziecko

Dane do konta:

Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy  55 8454 0001 3073 0055 9319 0001

w tytule proszę wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Rozliczenie wydatków Rady Rodziców 2022/23

Preliminarz wydatków 2023/24


Prezydium Rady Rodziców rok szkolny 2022/2023

Przewodnicząca:  Magdalena Majka

Zastępca Magdalena Kasperczyk

Skarbnik  Justyna Janicka

Sekretarz   Sylwia Romanowska

Wysokość składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023
wynosi 50zł na każde dziecko

Dane do konta:

Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy  55 8454 0001 3073 0055 9319 0001

w tytule proszę wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Preliminarz wydatków Rady Rodziców 2022/2023

Rozliczenie wydatków Rady Rodziców 2021/2022


Prezydium Rady Rodziców rok szkolny 2021/2022

Przewodnicząca:  Magdalena Majka

Zastępca Magdalena Kasperczyk

Skarbnik  Justyna Janicka

Sekretarz Sylwia Romanowska

Preliminarz wydatków Rady Rodziców 2021/22

Rozliczenie wydatków Rady Rodziców 2020/21

Preliminarz i rozliczenie wydatków RR 2019/2020

Rozliczenie Rady Rodziców za rok szkolny 2018/2019

 


 Rok szkolny 2018/2019

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca: Danuta Kozik
Zastępca: Izabela Buchała
Skarbnik: Anna Gajdzik
Sekretarz: Anna Janowska

Komisja Rewizyjna:

1. Ewelina Rajs
2. Agnieszka Ciupka
3. Grzegorz Marcisz

Wysokość składki w roku szkolnym 2018/2019

Na pierwszym zebraniu w dniu 27.09.2018 r. Rada Rodziców ustaliła proponowaną wysokość składki:

50 zł – za pierwsze dziecko
25 zł – za drugie dziecko
0 zł – za kolejne dzieci

Dane do konta:

Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy
Nr konta 55 8454 0001 3073 0055 9319 0001

w tytule proszę wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
Konto dotyczy Rady Rodziców Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Plan pracy Rady Rodziców

Preliminarz wydatków

Rozliczenie wydatków Rady Rodziców za rok szkolny 2017/2018

 


Rok szkolny 2017/2018

Prezydium Rady Rodziców SP

Przewodnicząca: Danuta Kozik
Zastępca: Izabela Buchała
Skarbnik: Agnieszka Steinke
Sekretarz: Anna Gajdzik

Komisja Rewizyjna: Barbara Pytlarska, Ewelina Rajs, Marcin Marciniak

Komisja Rewizyjna:

Wysokość składki na rok szkolny 2017/2018

Na pierwszym zebraniu w dniu 26.09.2016 r. Rada Rodziców ustaliła proponowaną wysokość składki:

50 zł – za pierwsze dziecko
25 zł – za drugie dziecko
0 zł – za kolejne dzieci

Dane do konta:

Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy
Nr konta 55 8454 0001 3073 0055 9319 0001

w tytule proszę wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
Składki można uiszczać u skarbników klasowych.

Konto dotyczy Rady Rodziców Szkoły Podstawowej i Gimnazjum


Rok szkolny 2017/2018


Rok szkolny 2016/2017


 Rok szkolny 2015/2016


 Rok szkolny 2014/2015

ambien 10mg online UK