Dokumenty szkolne

Statut Szkoły

Regulaminy:

Rekrutacja r. szk. 2023/24

Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice

Wniosek o przyjęcie do szkoły

Zgłoszenie do szkoły obwodowej

Wyrażenie życzenia nauki religii

Zgoda na publikację wizerunku

Zgłoszenie do świetlicy szkolnej

Wniosek o objęcie dziecka nauką języka mniejszości narodowej -(j. niemiecki)