Dokumenty szkolne

Statut Szkoły

Uchwała Rady Pedagogicznej z 30.08.2023 w sprawie wprowadzenia zmian w statucie szkoły

Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w r.szk. 2023/2024

Regulaminy:

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

Zarządzenie nr 14 w sprawie wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich i Polityki Ochrony Dzieci w Szkole Podstawowej w Gierałtowicach

Zarządzenie nr 16

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 cz.1

Załącznik nr 2 cz.2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Rekrutacja r. szk. 2024/2025

Wniosek o przyjęcie do szkoły

Zgłoszenie do szkoły obwodowej

Wyrażenie życzenia nauki religii

Zgoda na publikację wizerunku

Zgłoszenie do świetlicy szkolnej

Wniosek o objęcie dziecka nauką języka mniejszości narodowej -(j. niemiecki)

Zgłoszenie do stołówki