Dokumenty szkolne

Statut SP Gierałtowice

Regulaminy:

DOKUMENTY DO POBRANIA

Zgłoszenie do szkoły

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły

Karta informacyjna

Zgoda na publikację danych

Zgłoszenie do świetlicy szkolnej

Wniosek o objęcie dziecka nauką języka mniejszości narodowej -(j. niemiecki)

UCHWAŁA NR VII/65/19 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 27 marca2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów w Gminie Gierałtowice