Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisach internetowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach.

Definicje

Serwis – stronainternetowa znajdująca się pod adresem: https://zspgieraltowice.pl/

Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu

Informacje ogólne

Polityka Prywatności określa warunki dotyczące użytkowania serwisu internetowego przez użytkowników końcowych. Korzystając w dowolny sposób z niniejszego serwisu internetowego użytkownik końcowy akceptuje warunki określone w poniższej Polityce Prywatności.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie */zspgieraltowice.pl/*. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron Zespołu. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Informujemy, że administratorem danych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach z siedzibą przy ul. Powstańców Śl. 41, 44-186 Gierałtowice.

Naszym inspektorem ochrony danych jest Pan Maciej Korzuch, można skontaktować się z nim przez e-mail biuro@protecton.pl

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: 

  • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
  • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
  • czas nadejścia zapytania,
  • pierwszy wiersz żądania HTTP,
  • kod odpowiedzi HTTP,
  • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Zespołu. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Dla Państwa wygody strona zspgieraltowice.pl używa plików cookies po to, by dostosować stronę do potrzeb użytkowników.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Nie zawierają one żadnych danych osobowych.

Serwis zsp.gieraltowice.pl stosuje pliki cookies: funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.).

Serwisy obce, do których niekiedy odsyła strona zsp.gieraltowice.pl mogą używać także innych plików cookies niż wymienione powyżej, w  tym w szczególności plików umożliwiających logowanie się oraz dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika.

Odnośniki do innych stron

Strona Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.