Pielęgniarka

Katarzyna Lamla – godziny pracy w roku szkolnym 2023/2024:

poniedziałekwtorekśroda
8:00 – 12:0012:00 – 16:0012:00 – 16:00

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ UDZIELANYCH W ŚRODOWISKU NAUCZANIA I WYCHOWANIA ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Świadczenia pielęgniarki szkolnej obejmują:

 1. Wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych,
 2. Kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów,
 3. Czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi,
 4. Sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole,
 5. Udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć,
 6. Doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole,
 7. Edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej,
 8. Prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni,
 9. Udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

WARUNKI REALIZACJI TESTÓW PRZESIEWOWYCH

LP.

WIEK ALBO ETAP

EDUKACJI

TESTY PRZESIEWOWE

1

Roczne

obowiązkowe

przygotowanie

przedszkolne

(w przypadku niewykonania badania w terminie, testy przesiewowe wykonuje się w klasie I szkoły podstawowej)

 1. Test do wykrywania zaburzeń:
 • Rozwoju fizycznego – pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (BMI)
 • Układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa, zniekształceń statycznych kończyn dolnych,
 • W kierunku zeza (Cover test, test Hirscherbga)
 • Ostrości wzroku
 • Słuchu (badanie orientacyjne szeptem)
 1. Orientacyjne wykrywania zaburzeń statyki ciała
 2. Orientacyjne wykrywanie wad wymowy

2

Klasa III

szkoły

podstawowej

Test do wykrywania zaburzeń:

 • Rozwoju fizycznego – pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (BMI)
 • Układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa,
 • Ostrości wzroku,
 • Widzenia barw
 • Ciśnienia tętniczego krwi

3

Klasa V

szkoły

podstawowej

Test do wykrywania zaburzeń:

 • Rozwoju fizycznego – pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (BMI)
 • Układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa,
 • Ostrości wzroku,

4

 

 

Klasa VII

szkoły

podstawowej

Test do wykrywania zaburzeń:

 • Rozwoju fizycznego – pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (BMI)
 • Układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa i nadmiernej kifozy piersiowej,
 • Ostrości wzroku,
 • Słuchu (badanie orientacyjne szeptem)
 • Ciśnienia tętniczego krwi

KLASY PODLEGAJĄCE TESTOM PRZESIEWOWYM I BILANSOM ZDROWIA ORAZ PROPONOWANE TERMINY ICH WYKONANIA W ROKU SZKOLNYM

KLASA

KLASA I

(bilans zdrowia)

KLASA III

(bilans zdrowia)

KLASA V

KLASA VII

(bilans zdrowia)

TERMIN – SEMESTR/

MIESIĄC

Semestr I

(wrzesień-listopad)

Semestr II

(styczeń – luty)

Semestr II

(kwiecień)

Semestr I

(październik- listopad)

 


Fluoryzacja

 Informacje na temat wszawicy

W związku z sygnałami, że istnieje ryzyko pojawienia się wszawicy zachęcamy Rodziców do zapoznania się z ważnymi informacjami na ten temat.

Informacje na temat wszawicy

Jak ograniczyć ryzyko zarażenia koronawirusem?