Biblioteka

Biblioteka

Biblioteka Szkoły Podstawowej w Gierałtowicach swoją działalnością służy realizacji programów wychowania, nauczania oraz edukacji kulturalnej i czytelniczej. Ciekawy i bogaty księgozbiór, gry planszowe, prasa dziecięca i młodzieżowa zachęca uczniów do czytania i samodzielnego poszukiwania informacji. Księgozbiór biblioteki powiększył się o książki zakupione z funduszu programów „Książki naszych marzeń” oraz Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016 – 2020, których organizatorem jest MEN. Kwoty uzyskane z programów w całości zostały wykorzystane na zakup nowości czytelniczych, lektur oraz e-booków.

Biblioteka szkolna w naszej szkole to doskonałe miejsce do odrabiania zadań oraz spędzania wolnego czasu w towarzystwie rówieśników.

Z przyjemnością informujemy, że Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gierałtowicach po raz kolejny przystąpił do realizacji programu Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0.

NPRCz 2.0 jest programem Rady Ministrów uchwalonym na lata 2021 – 2025, którego celem jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek, jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących dostęp do kultury i wiedzy. Program realizuje Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury i we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki , jako Operatora Priorytetu 3.

Nasza szkoła realizuje Priorytet 3 NPRCz poprzez zakup książek do biblioteki szkolnej, realizację zadań promujących czytelnictwo oraz doposażenie biblioteki.

Strona FB Biblioteki

Katalog biblioteczny

ZAPRASZAMY DO WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK! 

mgr Małgorzata Socha

sala nr 306

Godziny otwarcia biblioteki 2023/2024

poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
9.40 – 13:308:00 – 13:208:00 – 12:208:00 – 14:208:45 – 12:20

WYKAZ LEKTUR 2023/2024 klik


Regulamin biblioteki szkolnej

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracyjni oraz rodzice uczniów.
2. Czytelnicy mogą korzystać ze zbiorów biblioteki przez cały rok szkolny oraz wypożyczać książki na czas przerw świątecznych, ferii i wakacji. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego uczeń kończący szkołę ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.
3. Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku według godzin pracy nauczyciela bibliotekarza.
4. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
5. Czytelnik może wypożyczać wyłącznie na swoje nazwisko. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 1 miesiąca. Jeżeli czytelnik nie oddał książki w wyznaczonym terminie, nie może wypożyczać następnych. Udostępnianie będzie wstrzymane do czasu oddania wypożyczonej książki.
6. Czytelnik może prosić o rezerwację potrzebnej książki. Jeżeli nie zgłosi się po zarezerwowaną książkę do następnego w godzinach otwarcia biblioteki, książka będzie udostępniona kolejnemu czytelnikowi
7. Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zwrócić uwagę bibliotekarza na ewentualne uszkodzenia.
8. Z księgozbioru podręcznego czytelnik może korzystać tylko w bibliotece w miejscu do tego przeznaczonym. Nie można wynosić tych książek poza bibliotekę. Wyjątek stanowią wypożyczenia przez nauczycieli na lekcję.
9. Czytelnik ma dostęp do czasopism znajdujących się w regałach otwartych oraz wyeksponowanych na stole w bibliotece.
10. Za książki z księgozbioru poręcznego i inne materiały (np. czasopisma, kasety video, płyty DVD, atlasy in.) wypożyczone do pracowni na cały rok szkolny lub lekcje bieżące odpowiada nauczyciel wypożyczający w/w materiały.
11. Czytelnik odpowiada materialne za wypożyczone książki i materiały. W razie zagubienia, zniszczenie lub nieoddania książki czytelnik zobowiązany jest do odkupienia takiej samej książki.
12. W przypadku zniszczenia, zagubienia lub nieoddania podręcznika uczeń zobowiązany jest do pokrycia kosztu podręcznika (podstawa prawna art.22ak ust.3 pkt2 o systemie oświaty w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014).


NASZE WYDARZENIA

2023/24

klik


2022/2023

klik


2021/2022

klik


2020/2021

klik


2019 i starsze

klik


List do rodziców w sprawie czytania

Bez względu na to, ile masz zajęć, najważniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla przyszłości swego dziecka, oprócz okazywania mu miłości przez przytulanie, jest codzienne głośne czytanie oraz radykalne ograniczenie telewizji.

                                 Jim Trelease

Szanowni Państwo!

            Rodzina odgrywa bardzo ważną rolę w kształtowaniu u dzieci nawyku czytania. Nie zapominajmy, że pierwszy kontakt dziecka z książką ma miejsce właśnie w domu rodzinnym. Nauka w szkole to kolejny etap, w którym możemy utrwalać u małych czytelników zamiłowanie do książek.

            Wyrobienie nawyku regularnego czytania i sprawienie, aby książki były dla dziecka ważne, może się udać tylko dzięki zgodnej współpracy domu i szkoły.

O tym, jakie znaczenie mogą mieć dla dzieci książki, musimy pamiętać zarówno my, nauczyciele, jak i Państwo, Rodzice. Od dawien dawna rodzice i dziadkowie czytali swoim dzieciom bajki. Postarajmy się, aby tak było nadal. Nie zapominajmy o korzyściach, które płyną z czytania dzieciom:

10 powodów, dla których warto czytać dziecku książki:

  1. 1.Czytanie książek zacieśnia więź uczuciową między rodzicami a dzieckiem. Dziecko wsłuchane jest w głos rodzica, a bliski kontakt daje mu poczucie bezpieczeństwa.
  2. 2.Książki rozwijają wyobraźnię dziecka. Po zakończeniu czytania możemy zapytać: Czy wiesz, co wydarzyło się później?
  3. 3.Słuchanie bajek rozwija inteligencję dziecka, wzbogaca słownictwo, uczy ładnego budowania zdań i zachęca do samodzielnej nauki czytania.
  4. 4.Książki wychowują. Jeżeli dobierzemy odpowiednią lekturę, dzieci będą utożsamiały się z książkowym bohaterem.
  5. 5.Książki wyrabiają wrażliwość. Dziecięce problemy opisane w bajkach na pewno poruszą niejedno serduszko.
  6. 6.Słuchanie książek odpręża i pozwala przyjemnie spędzić czas. W dziecięcym życiu są momenty, które dobra bajka, przeczytana ciepłym, modulowanym głosem, jest niezastąpiona.
  7. 7.Książki rozwijają pasję kolekcjonerską. Wiele wydawnictw proponuje serie książeczek. Czekając na kolejne odcinki przygód bohatera, dziecko rozbudza w sobie ciekawość.
  8. 8.Czytanie książek przekazuje nam wiele informacji o dziecku. Niektóre dzieci lubią słuchać ciągle tych samych bajek. Często może to być znak, że coś je nurtuje, niepokoi lub cieszy.
  9. 9.Ksiązki porządkują dziecięcy świat. Dzięki bajkowym postaciom dziecku łatwiej jest zrozumieć codzienne sprawy.
  10. 10.Książki podpowiadają, jak porozumieć się z rówieśnikami i rodzeństwem. Kłótnia z kolegą, bratem czy siostrą to problem, ale w wielu książkach znajdują się opowieści, które pomogą dziecku sobie z nim poradzić.

Pamiętajmy zawsze o tych zaletach. Stwórzmy dziecku jego własną biblioteczkę. Niech to  będzie półka przeznaczona wyłącznie na ksiązki (na początku – bajki). Nie musimy kupować drogich książek. Możemy ich poszukać na kiermaszach i w antykwariatach. Jeśli chcemy dać dziecku prezent, niech to będzie książka. Na pewno będzie się cieszyło, kiedy przeczyta ją z rodzicem.

Pamiętajmy – nie czytamy nie dlatego, że biedniejemy, lecz biedniejemy dlatego, że nie czytamy. Pamiętajmy również o tym, że istnieją biblioteki, w których na dzieci czeka wiele wspaniałych książek. Brytyjczycy uważają, że intelektualny i emocjonalny rozwój dzieci, którym czyta się od najmłodszych lat, jest o 30% szybszy niż dzieci, którym rodzice nie czytają. Czytajmy dzieciom i zróbmy wszystko, aby w przyszłości same czytały.

10 przykazań dla rodziców, którzy chcą, żeby ich dzieci czytały:

1. Rozmawiaj z dzieckiem.

2. Zawsze słuchaj, co dziecko ma ci do powiedzenia.

3. Kup dziecku czasopismo dla maluchów.

4. W księgarni wybieraj książki wspólnie z dzieckiem.

5. Wybierz się ze swoim dzieckiem do biblioteki.

6. Kontroluj, ile czasu dziecko spędza przed telewizorem czy komputerem.

7. Rozwiązuj z dzieckiem krzyżówki, rebusy, zagadki.

8. Stwórz dziecku jego własną biblioteczkę.

9. Czytaj dziecku przynajmniej przez 10 minut dziennie.

10. Pamiętaj, szkoła ci pomoże.

Szanowni Państwo, pamiętajmy – nie rodzimy się z potrzebą czytania, tę potrzebę się nabywa. Dzieci, którym od najmłodszych lat czytamy i w których zaszczepiamy miłość do książek, na pewno będą czytać w przyszłości.