Koncepcja pracy szkoły

Każda ze szkół jest wyjątkowa przez swoją misję, ofertę edukacyjną, akceptowany system wartości. To, jaka jest i jaka będzie Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Gierałtowicach, zależy od tych, którzy ją tworzą, to znaczy przede wszystkim od uczniów, rodziców i kadry pedagogicznej.

Koncepcja rozwoju naszej szkoły na najbliższe lata obejmować będzie:

1. Zapewnienie młodzieży wszechstronnego rozwoju w przyjaznym i bezpiecznym środowisku.
2. Współpracę z rodzicami na różnych płaszczyznach działalności szkoły.
3. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym i współpracę z instytucjami, które wspierają szkołę.

Dlaczego warto uczyć się w Szkole Podstawowej im. G. Morcinka w Gierałtowicach?

Odpowiedź jest prosta! Bo w naszej szkole najważniejszy jest uczeń!