„Szkoła pamięta” – akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej

Szkoła Podstawowa w Gierałtowicach włączyła się w przedsięwzięcie zorganizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. Inicjatywa jest realizowana w okresie, w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Gierałtowicach z inspiracji swych nauczycieli podjęli szereg działań, by przywrócić pamięć swemu pokoleniu o bohaterach przeszłości. Ze względu na obostrzenia czasu pandemii forma inicjatyw uczniowskich musiała być podporządkowana wymogom technologii informatycznej. Treści historyczne zostały przedstawione z wykorzystaniem najnowocześniejszych form przekazu. Wymagało to ścisłej współpracy nauczycieli historii i informatyki.

Uczniowie stworzyli nie tylko prezentacje, ale wykonali też samodzielnie stronę internetową.

Zebrali informacje m.in. o Witoldzie Pileckim, którego imię nosi rondo usytuowane na terenie sąsiedniego Knurowa.

Przypomnieli losy piewcy polskości, ks. Władysława Roboty, zamordowanego w 1939r. Jego imieniem nazwano główną ulicę Gierałtowic.

Bardzo wartościowa okazała się prezentacja pokazująca najciekawsze miejsca gminy Gierałtowice.

Swoje prace autorzy zaprezentowali rówieśnikom podczas zdalnych lekcji historii i informatyki.

Poniżej fragmenty prac uczniowskich.