Kalendarz roku szkolnego

1 września 2022– Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

14 października 2022– Dzień Edukacji Narodowej

1 listopada 2022 – Wszystkich Świętych

11 listopada 2022– Narodowe Święto Niepodległości

23 grudnia 2022- 1 stycznia 2023– Zimowa przerwa świąteczna

6 stycznia 2023– Święto Trzech Króli

16- 29 stycznia 2023– Ferie zimowe

6-11 kwietnia 2023 – Wiosenna przerwa świąteczna

23, 24, 25 maja 2023– Egzamin ósmoklasisty

8 czerwca 2023– Boże Ciało

23 czerwca 2023– Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023:

  1. 31.10.2022 – dzień przed Świętem Wszystkich Świętych (poniedziałek);
  2. 10.11.2022 – dzień przed Narodowym Świętem Niepodległości (czwartek);
  3. 02.05.2023 – Dzień Flagi (wtorek);
  4. 23.05.2023 – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego;
  5. 24.05.2023 – egzamin ósmoklasisty z matematyki;
  6. 25.05.2023 –  egzamin ósmoklasisty z języka obcego;
  7. 26.05.2023 –  piątek po egzaminach ośmioklasisty.