Kalendarz roku szkolnego

4 września 2023– Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

14 października 2023– Dzień Edukacji Narodowej

1 listopada 2023 – Wszystkich Świętych

11 listopada 2023– Narodowe Święto Niepodległości

23 grudnia 2023- 1 stycznia 2024– Zimowa przerwa świąteczna

6 stycznia 2024– Święto Trzech Króli

28 marca-2 kwietnia 2024 – Wiosenna przerwa świąteczna

29 stycznia- 11 lutego 2024– Ferie zimowe

14,15,16 maja 2024– Egzamin ósmoklasisty

30 maja 2024- Boże Ciało

21 czerwca 2024– Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024:

  • 02-03.11.2023r.
  • 02.05.2024r.
  • 14,15,16.05.2024r.
  • 17.05.2024r.
  • 31.05.2024r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1211)

Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w r.szk. 2023/2024