Karta Rowerowa

Jazda rowerem zdobywa coraz większą popularność. Także wśród dzieci, dla których karta rowerowa jest niezbędna, jeśli chcą uczestniczyć w ruchu na drogach publicznych. Zgodnie bowiem z prawem, osoba która ukończyła 10 lat, a nie ma ukończonych jeszcze lat 18, może jeździć rowerem po drogach publicznych wyłącznie wtedy, gdy posiada kartę rowerową.

 Każde dziecko w wieku od 10-18 lat, które chce uczestniczyć w ruchu drogowym jako rowerzysta musi mieć kartę rowerową. Przepisy ruchu drogowego zabraniają bowiem samodzielnego poruszania się po drogach publicznych osobom nieletnim bez posiadania uprawnień do prowadzenia jakiegokolwiek pojazdu. Nieletniemu za jazdę bez karty rowerowej grozi kara grzywny. Za brak dokumentu przy sobie grozi kara w wysokości 250 zł.

Zgodnie z obowiązującym prawem, każda osoba która ukończyła 18 lat nie musi posiadać karty rowerowej, by móc poruszać się rowerem po drogach publicznych. Dzieci poniżej 10 lat mogą poruszać się rowerem tylko pod opieką osoby dorosłej.

Uwaga! Aby ubiegać się o kartę rowerową w dniu egzaminu trzeba mieć ukończone 10 lat.


Egzamin na kartę rowerową obejmuje część teoretyczną i praktyczną.

Część teoretyczna to 25 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Będziesz musiał zaliczyć następujące zagadnienia:

 • wiadomości teoretyczne ze znajomości przepisów ruchu drogowego i znaków drogowych,
 • obsługę techniczną roweru,
 • umiejętności praktyczne z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego (jazda rowerem),
 • pierwsza pomoc w wypadkach.

Wynik pozytywny uzyskasz odpowiadając poprawnie na 20 z nich.

Egzamin praktyczny na kartę rowerową przeprowadzany jest na placu manewrowym. Ma na celu sprawdzenie umiejętności jazdy na rowerze, takich jak:

 • jazda rowerem na wprost,
 • ósemka – przejazd bez podpórek,
 • zatrzymanie się przed linią i ponowne ruszenie z miejsca,
 • skręcanie w lewo z wyciągniętą ręką,
 • skręcanie w prawo z wyciągniętą ręką,
 • slalom (odległość między pachołkami równa jest długości roweru),
 • zatrzymanie się w oznaczonym miejscu,
 • szybkie zatrzymanie się na sygnał.

Pozytywny wynik uzyskamy osiągając minimum 90 proc. poprawnych manewrów.

Każdy, kto zamierza zdawać egzamin na kartę rowerową, może się uczyć i sprawdzać swoją wiedzę w internecie.
W sieci dostępne są strony, gdzie są gotowe teksty do rozwiązywania: zarówno zestawy do nauki, jak i testy egzaminacyjne na kartę rowerową.

Warto odwiedzić takie strony, jak:

https://kartarowerowa.net.pl/

http://1000brd.pl/

 Karta rowerowa jest wydawana dziecku za pisemną zgodą jego rodziców lub opiekuna. Do wydania karty rowerowej jest upoważniony dyrektor szkoły – jeżeli chodzi o ucznia szkoły podstawowej oraz dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań – przy uczniu szkoły ponadpodstawowej. Aby karta rowerowa była ważna, niezbędne jest dostarczenie zdjęcia legitymacyjnego. Karta jest wydawana nieodpłatnie.

Informacje na temat egzaminu na kartę rowerową w naszej szkole będą zamieszczane na bieżąco.