Zebrania

Harmonogram zebrań w roku szkolnym 2022/2023

14.09.2022 zebrania organizacyjne

15.09.2022 zebrania organizacyjne

12.01.2023r. zebranie ogólne

18.05.2023r. zebranie ogólne