Rekrutacja do szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022

Drodzy Rodzice

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się z urzędu, na podstawie wniosku złożonego przez rodziców dziecka.

Pobierz:

Wniosek_o_przyjecie_do_szkoly_RODO

Zgloszenie_do_szkoly_obwodowej_RODO

Życzenie_nauki_religii_RODO

Zarzadzenie-wojta-gminy-gieraltowice_terminy-rekrutacji-do-szkol-podstawowych-na-rok-szkolny-2021_2022

Rekrutacja-do-szkol-podstawowych-na-rok-szkolny-2021_2022

Życzenie_nauki_religii_RODO

Wizerunek

Zgłoszenie do świetlicy szkolnej

Wniosek o objęcie dziecka nauką języka mniejszości narodowej -(j. niemiecki)