Regulamin konkursu „Zadbajmy o wodę” PGK Przyszowice