IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Śniegiem prószy”