Szkolny Konkurs Filmowy „Tropiciele wiosny”

Celem konkursu jest:

  • promowanie samodzielnego odkrywania przyrody
  • kształtowanie umiejętności obserwacji
  • rozwijanie zainteresowań światem przyrody
  • pobudzanie kreatywności i ciekawości uczniów
  • kształcenie kompetencji filmowych
  • rozwój umiejętności informatycznych, umiejętności korzystania z technologii informatycznej i urządzeń multimedialnych.

Temat konkursu:  „Tropiciele wiosny”. Uczniowie nagrywają filmiki  przedstawiające budzącą się do życia wiosnę, Konkurs skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej klas IV-VIII.

Autor montuje filmik samodzielnie. Uczeń może przekazać jedną pracę w konkursie.

Uczestnicy konkursu przekazują film udostępniając go organizatorom na pendrive (do zgrania na komputer) do dnia 10.05.2023r. Plik należy podpisać: Imię_nazwisko_klasa. Organizatorzy konkursu: p. Karolina Rydz, p. Joanna Tyc.

Dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu przy użyciu dowolnego urządzenia multimedialnego, np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera (film po montażu nie powinien przekraczać 3 minut).

Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: kreatywność, umiejętność montażu, oryginalność.

Organizatorzy przewidują nagrody oraz wyróżnienia.

Termin:  Konkurs trwa od 20 kwietnia do 10 maja 2023 r.  

Film nie powinien być wcześniej publikowany.

Prace spełniające kryteria niniejszego regulaminu zostaną wybrane i ocenione przez jury konkursu powołane przez organizatora.

Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na umieszczenie filmu na stronie internetowej szkoły oraz zgadza się na posługiwanie się przez organizatora jego imieniem i nazwiskiem w celach informacyjnych. Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy kierować do organizatorów konkursu.