Szkolny Konkurs Grafiki Komputerowej „Kartka Wielkanocna”

Zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie Grafiki Komputerowej „Kartka Wielkanocna”

Regulamin :

Cel Konkursu

 • inspirowanie uczniów do twórczych działań,
 • kształtowanie swobodnej ekspresji dzieci i młodzieży,
 • rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej,
 • doskonalenie umiejętności informatycznych w celu wykorzystania różnorodnych technik graficznych,

Organizator Konkursu

 • Szkoła Podstawowa w Gierałtowicach,

koordynator konkursu: Karolina Rydz, Joanna Tyc

Uczestnicy Konkursu

 • wszyscy uczniowie klas IV – VIII Szkoły Podstawowej w Gierałtowicach

Praca konkursowa

 • praca powinna być wykonana w technice komputerowej w dowolnym edytorze grafiki,

•kartka powinna być zapisana w formacie JPEG ,

 • gotowy plik należy nazwać wg poniższego wzoru imię_nazwisko_klasa_kartka.jpg

(jan_kowalski_4b_kartka.jpg),

 • prace przekazane na konkurs muszą spełniać wszystkie kryteria praw autorskich,
 • prace przekazane na konkurs stają się własnością Organizatora konkursu i mogą być wykorzystane do organizowania wystaw i w ramach publikacji,
 • za prawidłowy przebieg konkursu odpowiedzialna jest Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora,
 • prace należy dostarczyć na pendrive do nauczycieli informatyki do 12 kwietnia 2024 r.
 • prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

Wyniki Konkursu

 • Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w kwietniu 2024 roku (o terminie laureaci zostaną powiadomieni). Informacja zostanie również zamieszczona na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Gierałtowicach