Szkoła Podstawowa - Wydarzenia

Wystawy okolicznościowe Tygodnia Ziemi 2012

Rok 2012 to Międzynarodowy Rok Zrównoważonej Energii dla Wszystkich Ludzi, a Światowy Dzień Ziemi 2012 w Polsce obchodzono pod hasłem "Dobra energia dla wszystkich". W naszej szkole zorganizowano wystawę plastyczną o tej tematyce. Moc natury przedstawiono na zdjęciach fotograficznych. Modele ekologicznych domów wykonali uczniowie klasy Va. Zaprezentowano też literaturę przyrodniczą dostępną w naszej bibliotece.

 

Zakończenie obchodów Tygodnia Ziemi w szkole podstawowej

Zwieńczeniem obchodów Tygodnia Ziemi był występ aktorów z teatru w Krakowie w przedstawieniu ?Opowieści smutnej rzeki" i dzieci z klasy IIa w spektaklu ?Zielony kapturek". Uczniowie oglądali też nagrodzone prezentacje multimedialne dotyczące zanieczyszczenia i ochrony wody. Wręczono nagrody uczniom wyróżnionym w konkursie plastycznym z okazji Światowego Dnia Wody.

                 Organizatorzy: B. Rapcia, A. Słaboń, T. Ral, U. Szymik-Smolnik, G. Lubszczyk, M. Socha, J. Tyc. 

Mały Ratownik PCK

W dniu 17.04.2012 w Miejskim Gimnazjum nr 3 w Knurowie odbyły się Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża.
Nasi uczniowie Martyna Szabat z kl. IVb oraz Mateusz Dembia z kl. IIIb przystąpili do rywalizacji o tytuł małego ratownika z rówieśnikami z knurowskich szkół.
Do rywalizacji przygotowały uczniów panie Barbara Rapcia i Urszula Ficek.
Młodzi uczestnicy pisali test ze znajomości udzielania pierwszej pomocy, starsi koledzy prezentowali tą wiedzę w praktyce.
Występ naszych uczniów okazał się dużym sukcesem: Mateusz Dembia zajął trzecie miejsce w grupie wiekowej klas I-III, Martyna Szabat II miejsce w grupie klas IV-VI.
Laureaci zostaną nagrodzeni podczas majowych obchodów Tygodnia PCK.
Młodym zwycięzcom serdecznie gratulujemy i wierzymy w kolejne sukcesy.

O nas w kolejnym wydaniu Wieści Gminy Gierałtowice

Wieści nr 58/2012r.

Ukazał się kolejny numer Wieści Gminy Gierałtowice, w którym:

  • Na stronie 3 zamieszczono artykuł i zdjęcie nauczycieli, finalistów i laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.
  • Na 8 stronie zamieszczono obszerny artykuł poświęcony kolejnym sukcesom bokserskim ucznia Gimnazjum w Gierałtowicach-Dawida Tomiczka.

POBIERZ WIEŚCI

wykonanie strony internetowej: Everest Studio