Szkoła Podstawowa - Wydarzenia

Dzień Bezpieczeństwa

W poniedziałek 25.06. wiele się działo w naszej szkole. W związku ze zbliżającymi się wakacjami, z inicjatywy pani Teresy Ral zorganizowany został Dzień Bezpieczeństwa. W warsztatach wzięli udział uczniowie klas IV ? VI.

Dzieci poznawały podstawowe zasady bezpieczeństwa w aspekcie zagrożeń, z którymi mogą się spotkać w trakcie nadchodzących wakacji. Policjanci z Komendy Miejskiej w Gliwicach, pod kierunkiem zastępcy komendanta Pana Pawła Kopernika, wygłosili dla wszystkich uczniów prelekcję dotyczącą zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, nad wodą, w górach, lesie.

Uczniowie brali udział w zajęciach pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzonych przez pana Marcina Grzegorzycę. Pod jego okiem uczyli się udzielać I pomocy, wykonywać sztuczne oddychanie, a także układać poszkodowanych w pozycji bezpiecznej.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy technik samoobrony. Wszyscy patrzyli z niezwykłą uwagą na pasjonującą , pełną energii prezentację.

Jednak zdecydowanie najwięcej entuzjazmu wzbudziły zajęcia strzelania z paintballu przygotowane niezwykle starannie i prowadzone przez pana Mateusza Juszczaka. Uczniowie na początku zostali profesjonalnie przeszkoleni jak używać sprzętu, a następnie mogli sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie.

Spotkanie z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej odbyło się już w piątek. Pan Wojtek Szołtysek przeprowadził pogadankę dotyczącą bezpieczeństwa pożarowego, zaprezentował elementy stroju strażaka oraz wyposażenie wozu.

Głównym celem warsztatów było przekazanie uczniom wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa w możliwie najbardziej ciekawy, graniczący z zabawą, sposób. Na zakończenie każda klasa otrzymała CERTYFIKAT ukończenia warsztatów Dnia Bezpieczeństwa.

Wycieczka do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu

20 czerwca 2012 r. uczniowie klas pierwszych pojechali na wycieczkę do Ustronia do Leśnego Parku Niespodzianek. Uczestniczyli w pokazach lotów ptaków drapieżnych, obserwowali zwierzęta leśne. Przeszli alejką postaci bajkowych. Mieli również czas na odpoczynek na łonie przyrody i wspólną zabawę.

Anna Winiarska

Spotkanie dziewcząt

Na zajęciach wychowania do życia w rodzinie w klasie VIb odbyła się ciekawa prelekcja położnej - Pani Jolanty Otrząsek.

Torfowiska z bliska

W auli szkolnej odbyła się publiczna prezentacja rezultatów projektu edukacyjnego ?Torfowiska z bliska". Uczniowie klasy Va wykonując poszczególne etapy projektu próbowali odpowiedzieć na pytanie czy torfowiska są potrzebne przyrodzie i człowiekowi.

W ramach projektu przeprowadzili wywiady w aptece, ogrodnictwie i w Poleskim Parku Narodowym. Uczestnicy przygotowali dokumentację fotograficzną, zebrali potrzebne informacje. Na podstawie zebranych materiałów z pomocą pani Grażyny Lubszczyk powstały albumy i prezentacja multimedialna. Publiczną prezentację uświetnił występ uczniów przygotowany przez panią Elżbietę Michalik. Wszystkich rozbawiły opowieści o śląskich utopkach snute przy ?szkubaniu pierza"i ?sztrykowaniu".

Popisy uczniów a także efekty ich trzymiesięcznej pracy obserwowali rodzice, pani dyrektor Urszula Cieślik i pani Marta Pyzik kierownik Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice.

A. Słaboń

wykonanie strony internetowej: Everest Studio