Cała Polska czyta dzieciom

Cała Polska czyta dzieciom

cała polska

 Fundacja wspiera mądre wychowanie, prowadząc programy edukacyjne dla rodziców, nauczycieli i uczniów. Krzewi czytelnictwo poprzez kampanię „Cała Polska czyta dzieciom", programy „Czytające szkoły" i „Czytające przedszkola" oraz Kluby Czytających Rodzin. Promuje wartościową literaturę dla dzieci i młodzieży, prowadząc Złotą Listę książek, tworząc własne książki i organizując Konkurs Literacki im. A. Lindgren na współczesną książkę dla dzieci.

Cała Polska czyta dzieciom

wykonanie strony internetowej: Everest Studio