Zajęcia "Mój przyjaciel komputer"

Uczniowie klasy V c uczesniczą w autorskim programie do zajęć komputerowych "Mój przyjaciel komputer". Wzrost rangi technologii informacyjnych ma wpływ na poziom kształcenia z informatyki, dlatego podczas zajęć uczniowie rozwijają swoje umiejętności i kompetencje. Stosują różnego rodzaju programy użytkowe i edukacyjne, korzystają z dostępnych źródeł informacji wzmacniając motywację do uczenia się i zainteresowania przedmiotem.

 

Grażyna Lubszczyk

wykonanie strony internetowej: Everest Studio