XII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik" – część doświadczalna


Uczniowie naszej szkoły przygotowują się już do konkursu, który odbędzie się 12 marca. Pierwszym etapem są zalecane do wykonania doświadczenia z użyciem materiałów i przedmiotów ogólnie dostępnych. Każde doświadczenie opatrzone jest komentarzem wyjaśniającym otrzymane wyniki, wyciągnięte wnioski i często zastosowanie w życiu codziennym.

Film

wykonanie strony internetowej: Everest Studio