Kolejny sukces siódmoklasistki

Karolina Szołtysek, uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach, której prace plastyczne mogliśmy podziwiać podczas ubiegłorocznej wystawy zorganizowanej w naszej szkole 18.10 br. odebrała nagrodę w konkursie „XXI Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży" w Toruniu.
Organizatorem konkursu była znana nie tylko w Polsce Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu. Organizowane przez nią od 40-lat Międzynarodowe Biennale jest liczącą się na świecie marką.
W tym roku na konkurs nadesłano 10.128 prac z 45 krajów. Międzynarodowe jury, w skład którego wchodzili artyści plastycy, graficy i rzeźbiarze przyznało 80 nagród indywidualnych i 3 nagrody dla instytucji za kolekcje prac. Wśród nagrodzonych znalazła się nasza uczennica, a jej pracę umieszczono w katalogu najlepszych prac wystawy.

wykonanie strony internetowej: Everest Studio