Sprawdź stan jakości powietrza w Gierałtowicach

Gierałtowicki Alarm Smogowy oraz uczniowie zachęcają do sprawdzania informacji na temat jakości powietrza w Gierałtowicach. Na stronie https://www.discovair.pl/ dostępne są bieżące dane z automatycznej stacji pomiarowej umieszczonej przy ulicy Księdza Roboty w Gierałtowicach. Dzięki temu każdy mieszkaniec może uzyskać aktualną informację na temat zanieczyszczenia powietrza w swojej okolicy. Na mapie musimy sami wybrać stację, która znajduje się najbliżej i sprawdzić dane dotyczące pomiaru "Pył PM10". Oprócz tego na tablicy w szkole, można także sprawdzić stan jakości powietrza - PM10. Tablica jest aktualizowana codziennie, od 12 października przez uczniów klasy 8b.

wykonanie strony internetowej: Everest Studio