Młodzi czwartoklasiści rozpoczynają wielki projekt

Czwartoklasiści całkiem niedawno zrobili ogromny krok w swym życiu. Przeszli z klas młodszych do kolejnego etapu pobytu w szkole. Z biegiem czasu przekonują się, iż obawy były nieuzasadnione. Spotkali przyjaznych nauczycieli oraz odkryli nowe zakątki w szkole, dotychczas dla nich niedostępne. Nadszedł czas, by podjąć nowe wyzwania. Uczniowie klasy IVB przystępują do realizacji elementów projektu Bohaterskiej Wyobraźni.

Charakterystyczną cechą programu jest to, że uczestnicy treningu rozpoznają, jak odnaleźć w sobie Bohatera. I to nie takiego, który naraża siebie lub innych ale takiego, który nie obawia się odkrywać powodów dla których inni ludzie, a także być może on sam nieświadomie podąża za grupą zamiast wykorzystać drzemiące w nim możliwości do zmiany.
Udział w programie powoduje zmianę w nastawieniu ludzi do samych siebie i otaczającego świata. Dzięki aktywnemu zaangażowaniu się w poszczególne etapy treningu młodzi ludzie mogą zmienić swoje bierne postawy. Program pokazuje, że można skutecznie działać na rzecz poprawy życia swojej rodziny czy swojej szkoły, oraz że można skutecznie pracować w środowisku lokalnym. W efekcie można znacząco ograniczyć mobbing, bullying, zachowania związane z uprzedzeniami albo te agresywne i wykluczające innych, a zastąpić je bohaterskimi działaniami prospołecznymi. Wystarczy chcieć.


Pierwszym działaniem było docenienie małych i wielkich przysług. Uczniowie klas IV-VIII oraz oddziałów gimnazjalnych na kartkach dziękowali swym znajomym za przysługi, wielki i małe. Happening zorganizowano z okazji Międzynarodowego Dnia Empatii, który przypada 2 października.

Galeria

wykonanie strony internetowej: Everest Studio