„Czytam, piszę bo lubię"

W roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 w naszej szkole został zrealizowany projekt edukacyjny „Czytam, piszę bo lubię". Jego głównym założeniem była popularyzacja czytelnictwa i integracja społeczeństwa szkolnego.
Uczniowie klasy III c w ramach Klasowego Klubu Ucznia Zdolnego czytali książki spoza kanonu lektur, które później opisywali na forum klasy. Dzielili się swoimi odczuciami i spostrzeżeniami nt. przeczytanych książek.
Kolejnym krokiem była próba odnalezienia się w roli pisarza. Uczniowie pracowali ciężko i podjęli się napisania opowiadań o różnej tematyce. Tak powstała nasza książka pt. „Bajki na każdy dzień tygodnia". Dzieci brały czynny udział w oprawianiu i ilustrowaniu książeczki.
Podczas festynu rodzinnego zorganizowany został kiermasz książki. Klasa III c postanowiła uzbieraną kwotę przeznaczyć na cele charytatywne. Uczniowie za uzbierane pieniążki zakupili dary na rzecz schroniska. Karma dla podopiecznych schroniska została przekazana przedstawicielowi podczas spotkania w naszej szkole.
Nasza książka zasiliła zbiory biblioteki szkolnej, Gminnej Publicznej Biblioteki w Gierałtowicach i Gminnej Publicznej Biblioteki w Ornontowicach. Uczniowie podarowali również swoją książkę podczas spotkania z pisarzem Waldemarem Cichoniem, autorem książek i opowiadań dla dzieci, z czego byli bardzo dumni.

wykonanie strony internetowej: Everest Studio