Dawid Piotrowski na gali laureatów Wojewódzkiego Dyktanda Niepodległościowego

W piątek 17 listopada 2017 roku w siedzibie Narodowego Banku Polskiego – Oddział w Katowicach z udziałem Pani Urszuli Bauer , Śląskiego Kuratora Oświaty odbyła się Gala podsumowująca Dyktando Niepodległościowe pt. „Po polsku o historii".

Dyktando Niepodległościowe to wyjątkowy projekt edukacyjny, w którym rywalizacja w tradycyjnym dyktandzie jest okazją do uczenia się historii i refleksji nad językiem ojczystym.
Uczestników konkursu obowiązywała znajomość reguł ortograficznych oraz zasad interpunkcyjnych, a także umiejętność właściwego ich zastosowania, ze szczególnym uwzględnieniem pisowni wyrazów związanych z ważnymi postaciami i wydarzeniami historycznymi od I wojny światowej do zmiany ustroju w Polsce w 1989 roku. W pisanych tekstach pojawiły się postacie i wydarzenia związane z odzyskiwaniem niepodległości przez Polskę.
Podczas prelekcji uczestnicy spotkania dowiedzieli się, że Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa odpowiadającym za politykę pieniężną i stabilność cen. Jego funkcje określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o NBP. NBP ma wyłączne prawo emisji pieniądza. Jako bank centralny nie prowadzi rachunków bankowych obywateli, nie przyjmuje od nich lokat, nie udziela kredytów. Prowadzi natomiast obsługę budżetu państwa, a także podmiotów sektora finansów publicznych. Gromadzi rezerwy walutowe państwa i zarządza nimi. Pełni funkcję banku banków, tworząc warunki do działania systemu bankowego. Jest również jednym z najważniejszych ośrodków naukowo-analitycznych w dziedzinie ekonomii i rynków finansowych.
Wspomaga także organizację projektów edukacyjnych, stąd spotkanie finalistów w jego siedzibie.
Śląska Kurator Oświaty Pani Urszula Bauer wręczyła nagrodę naszemu laureatowi DAWIDOWI PIOTROWSKIEMU.

WIĘCEJ  ZDJĘĆ

wykonanie strony internetowej: Everest Studio