Górnośląski świat dziecka

Po raz drugi grupa uczniów ze starszych klas szkoły podstawowej poznawała kulturę i tradycje dawnego Śląska, podczas zajęć w ramach cyklu Śląsk na co dzień, Śląsk od święta. Warsztaty prowadziła pani Sonia Ogaza–Pietrończuk z Muzeum w Gliwicach. Tematem spotkania było wychowywanie dzieci na Górnym Śląsku. Uczestnicy lekcji muzealnej poznali zwyczaje, przesądy i wierzenia związane z wychowywaniem dziecka od jego narodzin, poprzez chrzest, roczek, przyjęcie komunii, aż do osiągnięcia wieku dojrzałego. Dowiedzieli się między innymi, dlaczego dziewczynkę po urodzeniu  przykrywano męską koszulą, a chłopca-damską oraz co zawierał węzełek, który chrzestny ofiarowywał dziecku. Odrębną część zajęć poświęcono zabawom dzieci oraz nauce w szkole. Na zakończenie młodzi etnografowie wykonywali prace plastyczne przedstawiające zajęcia dzieci. Spotkanie zilustrowały oryginalne fotografie z epoki ze zbiorów Działu Historii Muzeum w Gliwicach.

Zaskoczeniem dla uczestników warsztatów były niezwykle surowe warunki życia dzieci na Górnym Śląsku w XIX i na początku XX wieku. Prowadząca zajęcia podkreślała, że był to wynik celowego działania rodziców, którzy stawiając wysokie wymagania wobec dzieci, starali się je przygotować do dorosłego życia. W tamtych realiach było ono bardzo trudne i wymagało wielu poświęceń.

Efektem wyjazdu do muzeum będzie wystawka prac plastycznych, wykonanych przez uczniów oraz zajęcia poprowadzone przez uczestników warsztatów dla swych kolegów z klasy. Wspomnianym działaniom zostanie poświęcony odrębny artykuł.

 

wykonanie strony internetowej: Everest Studio