Szkoła Podstawowa - Aktualności

"Powitanie wiosny"- konkurs w świetlicy szkolnej

KONKURS PLASTYCZNY
W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 "Powitanie wiosny"


Regulamin konkursu
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I- IV.
2. Format A- 4.
3. Technika dowolna.
4. Z tyłu wykonanej pracy metryczka- imię i nazwisko dziecka, klasa.
TERMIN ODDANIA PRAC- DO 30.04.2019

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

 Organizator konkursu

mgr Barbara Kowol

Uniwersytet Młodego Odkrywcy DWA-Dziecięca Wszechnica Architektury

Nasza szkoła przystąpiła do projektu

Uniwersytet Młodego Odkrywcy
DWA-Dziecięca Wszechnica Architektury

 

plakat4

plakat3

Dokumenty:

Informacja o projekcie

Harmonogram 

Tematyka zajęć

 

„Meine Osterkarte - Kartka Wielkanocna w nietypowym kształcie" – Konkurs z języka niemieckiego

 

Zapraszamy uczniów klas I-VIII do wzięcia udziału w szkolnym konkursie języka niemieckiego

„Meine Osterkarte"


Cele konkursu:
 propagowanie wiedzy o kulturze krajów niemieckiego obszaru językowego
 rozwijanie kreatywności w podejściu do tematu
 umożliwienie uczniom zaprezentowanie talentu plastycznego


1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VIII.
2. Uczeń przygotowuje jedną kartkę wielkanocną wykorzystując technikę dowolną (podpisaną imieniem i nazwiskiem)
3.Format pracy: kartka musi być w nietypowym kształcie (np. królika, pisanki, koszyczka lub innych symboli wielkanocnych)
4. W środku kartki muszą znajdować się życzenia wielkanocne w języku niemieckim napisane odręcznie przez ucznia.
5. Termin składania prac - 05.04.2019r. do swojego nauczyciela języka mniejszości lub niemieckiego.
6. Ocenie podlega:
 estetyka pracy
 pomysłowość, oryginalność
 poprawność językowa

wykonanie strony internetowej: Everest Studio