Szkoła Podstawowa - Aktualności

Informacja Dyrektora ZSP

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach informuje rodziców i uczniów, że od poniedziałku tj. od 29 kwietnia br. zajęcia w szkole odbywają się według dotychczasowego planu lekcji.

W piątek 2 maja nie ma zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgodnie ze ustaloną we wrześniu organizacją roku szkolnego 2018/2019. W tym dniu świetlica szkolna pracuje od 7.00 do 16.00.

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Drodzy Rodzice,
ponieważ nauczyciele naszego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w referendum opowiedzieli się za strajkiem, który ma się rozpocząć w dniu 8 kwietnia poniżej umieszczamy pisma otrzymane od Ministra Edukacji Narodowej

wykonanie strony internetowej: Everest Studio