Szkoła Podstawowa - Aktualności

Stypendium Wójta Gminy Gierałtowice- gratulujemy nagrodzonym!

Z przyjemnością chcieliśmy poinformować całą społeczność szkolną o przyznaniu naszym uczniom i absolwentom specjalnej nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorową postawę uczniowską i zdobycie premiowanych miejsc w konkursach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych.
Ta nagroda to Stypendium Wójta Gminy Gierałtowice, które za rok szkolny 2016/2017 otrzymali następujący uczniowie:

Szkoła Podstawowa:
1. Dominik Adamczyk
2. Julia Czerwińska
3. Marcin Marcol
4. Dawid Piotrowski
5. Krzysztof Smolnik
6. Oliwia Tomaszewska
7. Rafał Turczyn

Gimnazjum:
1. Adrianna Bednarek
2. Mateusz Dembia
3. Kamil Groborz
4. Adam Maciuga
5. Anna Michalik
6. Błażej Mól
7. Martyna Neumann
8. Angelika Nieradzik
9. Kamila Slany
10. Martyna Spyra

Bardzo się cieszymy, ze w grupie uczniów szkół ponadgimnazjalnych Stypendium Wójta zdobyli absolwenci naszego gimnazjum: Katarzyna Adamczyk, Jakub Wiaterek, Kamil Dobrowolski i Klaudia Pacha. Wręczenie nagród nastąpiło 26 października w sali sesyjnej Urzędu Gminy Gierałtowice.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i życzmy dalszych sukcesów!
Dziękujemy za tak wspaniałe promowanie naszej szkoły!

REGULAMIN KONKURSU NA ULOTKĘ LUB ZAKŁADKĘ PROMUJĄCĄ CZYTELNICTWO WŚRÓD UCZNIÓW

REGULAMIN KONKURSU
NA ULOTKĘ LUB ZAKŁADKĘ PROMUJĄCĄ CZYTELNICTWO 
WŚRÓD UCZNIÓW
 
Cele konkursu: 
Rozpowszechnienie czytelnictwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
Umożliwienie uczniom zaprezentowania umiejętności informatycznych. 
Kształcenie poczucia estetyki.
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie ZSP w Gierałtowicach.  
 
Kategorie: Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach:  
- klasy II-IV SP
- klasy V-VII SP
- klasy II-III Gimnazjum
Kryteria oceny 
Ocenie podlegać będzie: 
kreatywność, pomysłowość i oryginalność, samodzielność, poczucie estetyki, poziom merytoryczny (zakres tematu, umiejętność zastosowania oprogramowania), 
 
Konkurs trwa do 17 listopada 2017r. 
Prace można przesyłać na adres mailowy:
 
Zasady przeprowadzenia konkursu 
Zadanie konkursowe polega na stworzeniu ulotki lub zakładki do książki o tematyce zgodnej     z założeniami konkursu. Zawarte informacje powinny promować czytelnictwo. Każdy uczestnik może przekazać 1 pracę swojego autorstwa w każdej z kategorii.  
Ulotka i prezentacja ma być wykonana i oddana w postaci elektronicznej w formacie umożliwiającym jej edycję. Format dowolny. 
 
Można również wykonać zakładkę w formie tradycyjnej, powinna jednak zawierać ona hasło promujące czytelnictwo. Te prace opatrzone etykietą zawierającą imię, nazwisko autora i klasę można składać u p. Joanny Tyc lub w bibliotece szkolnej u p. Teresy Ral.
 
Skład komisji konkursowej 
Prace oceniane będą przez komisję konkursową w składzie: Dyrekcja Szkoły, Grażyna Lubszczyk, Joanna Tyc, Teresa Ral.
 
Zasady nagradzania 
Komisja przyzna I miejsce oraz wyróżnienia w każdej z kategorii: praca zostanie nagrodzona nagrodą rzeczową. 
 

Konkurs Wiedzy o Literaturze Naszego Regionu na temat życia i twórczości Gustawa Morcinka

W grudniu dla uczniów klas IV- VII odbędzie się Konkurs Wiedzy o Literaturze Naszego Regionu na temat życia i twórczości Gustawa Morcinka.
Szczegółowe informacje i zapisy u p. Gabrieli Więcko.

Konkurs Recytatorski

Konkurs Recytatorski dla uczniów klas IV – VII, którzy zgłosili swój udział, odbędzie się dnia 30.10.2017 r. w auli szkolnej. Zapraszamy.

wykonanie strony internetowej: Everest Studio