Szkoła Podstawowa - Aktualności

Konkurs Plastyczny „Owoce to witaminowe moce”

Zapraszamy do udziału w konkursie

Konkurs Plastyczny
dla uczniów Szkoły Podstawowej w Gierałtowicach
„Owoce to witaminowe moce"

 

Zapraszamy dzieci z naszej szkoły do wykonania pracy plastycznej. Głównym założeniem konkursu jest poszerzanie wiedzy wśród najmłodszych na temat zdrowego odżywiania. Organizatorem konkursu są nauczyciele świetlicy mgr Beata Kulasa i mgr Elżbieta Widuch.

Cele konkursu:

 • Promocja zdrowego odżywiania.
 • Rozwijanie zdolności plastycznych i ekspresji twórczej.
 • Upowszechnianie korzyści płynących ze spożywania owoców i warzyw.

Warunki uczestnictwa:

 • Prace należy wykonać indywidualnie i samodzielnie.
 • Format prac: nie większy niż A-4, technika: dowolna – płaska.
 • Każda praca powinna być podpisana na odwrocie (imię, nazwisko, klasa).
 • Prace można dostarczyć do obu sal świetlic do 30 maja 2018r.
 • Komisja powołana przez organizatora konkursu wyłoni zdobywców 3 pierwszych miejsc i wyróżnień w kategoriach:

– Klasy 1-3

– Klasy 4-7

 • Ocena komisji nie podlega negocjacji ze strony uczestnika bądź osób trzecich. Prace będą oceniane pod względem samodzielności, pomysłowości w interpretacji tematu i estetyki. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.
 • Lista nagrodzonych w konkursie prac zostanie opublikowana na stronie internetowej świetlicy www.swietlica.zspgieraltowice.pl oraz szkoły www.zspgieraltowce.pl 
 • Prezentacja nagrodzonych prac w postaci wystawy pokonkursowej nastąpi po uroczystym rozstrzygnięciu konkursu w czerwcu 2018r.

Zachęcamy do udziału w konkursie :)

Zebranie informacyjne dla rodziców przyszłych pierwszoklasistów

Zebranie informacyjne dla rodziców dzieci, które we wrześniu 2018 rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej, odbędzie się 05.06.2018 o godz. 17:00 w auli przedszkolnej. Zapraszamy.

Zebrania z rodzicami - 15 maja 2018r.

Zebrania z rodzicami - 15 maja 2018r.

godz. 17:00

klasa

nauczyciel

sala

1a

p. Anna Winiarska

stołówka

1b

p. Zdzisława Popiel

4 /parter/

2a

p. Beata Adamczyk

7 /parter/

2b

p. Urszula Szymik-Smolnik

sala nr 1 /komputerowa, sutereny/

3a

p. Urszula Ficek

świetlica 1 sala nr 0 /szatnia/

3b

p. Ewa Asendy

8 /parter/

3c

p. Karolina Rydz

38 /II piętro/

3d

p. Magdalena Marciniak

9 /parter/

IIA

p. Aleksandra Bargiel

33 /II piętro/

 
Spotkanie dla rodziców uczniów klas 4-7 z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej odbędzie się na auli przedszkola  o godz. 17.00
Po spotkaniu o godz. 17.30 zebrania z rodzicami w poszczególnych salach:
 

klasa

nauczyciel

sala

4a

p. Karolina Pokorny

20 /I piętro/

4b

p. Barbara Rapcia

39 /II piętro/

5a

p. Ewa Szakoła

36 /II piętro/

5b

p. Elżbieta Michalik

18 /I piętro/

5c

p. Teresa Ral

26 /I piętro/

6a

p. Barbara Sztejnbis

19 /I piętro/

7a

p. Jolanta Hanus

37 /II piętro/

7b

p. Gabriela Buchczyk

31 /II piętro/

wykonanie strony internetowej: Everest Studio