Szkoła Podstawowa - Aktualności

Zebrania z rodzicami w Szkole Podstawowej - 13 września (czwartek)

Zebrania z rodzicami w Szkole Podstawowej odbędą się w czwartek 13 września o godzinie 17:00. Serdecznie zapraszmy wszystkich rodziców.

Poniżej podajemy przydział sal:

 

Klasa

Wychowawca

Sala

1a

p. Urszula Ficek

4

2a

p. Anna Winiarska

stołówka

2b

p. Zdzisława Popiel

8

3a

p. Urszula Szymik-Smolnik

9

3b

p. Grażyna Lubszczyk

świetlica

4a

p. Barbara Sztejnbis

19

4b

p. Elżbieta Michalik

18

5a

p. Joanna Tyc

1

5b

p. Barbara Rapcia

7

5c

p. Gabriela Więcko

20

6a

p. Aleksandra Słaboń

35 (II piętro)

6b

p. Ewa Szakoła

25

 

Informacja o rozpoczęciu zajęć na sztucznej ściance wspinaczkowej oraz na krytej pływalni Wodnik

Informuje, że zajęcia w roku szkolnym 2012/2013 na ściance wspinaczkowej rozpoczynają się 11 września, zaś zajęcia na krytej pływalni Wodnik dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum  18 września.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach informuje, że rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2012/2013 odbędzie się 03.09.2012r. o godzinie 9.00 dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej wraz z rodzicami zapraszamy na godzinę 9.30 do auli szkolnej.

Zawiadomienie dot. wyboru oferty

dot.: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania : ?Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie dużego szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Gierałtowicach?.


Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity :Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego w sprawie wyboru wykonawcy zadania na : ?Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie dużego szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Gierałtowicach?, wybrana została oferta złożona przez:

PPHU ?MULTI?
ul. Żytnia 106
44-141 Gliwice

Pełna treść zawiadomienia

wykonanie strony internetowej: Everest Studio