Informacja o powstaniu placu zabaw

Z niezmierną przyjemnością podajemy do wiadomości, iż wniosek, z którym wystąpiła nasza szkoła w listopadzie 2011r., za pośrednictwem organu prowadzącego, do Urzędu Marszałkowskiego o współfinansowanie budowy placu zabaw, został rozpatrzony przychylnie.

Na podkreślenie zasługuje informacja, iż na 79 wniosków, które spłynęły z całego województwa śląskiego i które zostały rozpatrzone pozytywnie, wniosek z naszej szkoły uzyskał 133 punkty i uplasował się na drugim miejscu w województwie.

Źródło informacji: witryna internetowa Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

wykonanie strony internetowej: Everest Studio