Informacja dotycząca wznowienia działalności stacjonarnej PPP

Zgodnie z decyzją organu prowadzącego tj. Zarządu Powiatu Gliwickiego zostaje przywrócona stacjonarna praca Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie od 11.05.br.
Rozpoczyna się czas diagnozowania dzieci i uczniów w celu wydania stosownych orzeczeń/opinii.
W pierwszej kolejności będą badane dzieci głównie z orzeczeniami, potrzebujące opinii dotyczącej odroczenia od obowiązku szkolnego i wydawane opinie dla uczniów klas VIII- w sprawie praktyk. Wszelkie inne opinie w sprawie pomocy ppp będą stopniowo realizowane w późniejszym czasie.
Procedury przyjmowania na badania diagnostyczne do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie w okresie stanu epidemicznego znajdują się na stronie Poradni.


http://pppknurow.szkolnastrona.pl/p,6,procedury


Rodziców prosimy o współpracę w zakresie przygotowania dziecka na spotkanie z diagnostą w tym szczególnym okresie pandemii.
Pomocny może być plakat dotyczący przygotowania dziecka do wizyty w PPP.

przygotowanie do wizyty

 

wykonanie strony internetowej: Everest Studio