informacja Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej DIADA

 

W związku z wygraniem konkursu NFZ na realizację świadczeń w ramach Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej Dla Dzieci i Młodzieży – I Poziom Referencyjny w powiecie gliwickim powiadamiamy, że możliwe jest już kierowanie dzieci i młodzieży ( w wieku od 0 do 21 r.ż.) oraz ich rodzin do naszej placówki celem uzyskania: porady psychologicznej, diagnostyki psychologicznej oraz psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej.
W związku z panującą epidemią wszystkie świadczenia aktualnie realizowane są w formie zdalnej: teleporady bądź za pośrednictwem systemów informatycznych. Nie ma możliwości osobistego kontaktu ze specjalistami oraz z rejestracją ośrodka do odwołania stanu epidemii.
Rejestracji należy dokonywać wyłącznie telefonicznie pod numerem telefonu: 516287483.

Harmonogram Pracy Poradni
Poniedziałek: 8:00 – 15:00
Wtorek: 8:00 – 20:00
Środa: 8:00 – 15:00
Czwartek: 8:00 – 16:00
Piątek: 8:00 – 20:00

W celu rejestracji opiekun prawny dziecka powinien mieć przygotowany dowód osobisty, który będzie podstawą jego uwiarygodnienia podczas rejestracji (zgodnie z rozporządzeniem NFZ rejestracja ma prawo prosić o okazanie dowodu do kamery telefonu lub przesłanie jego zdjęcia jeśli okazanie jest niemożliwe).


Zapraszamy dzieci i młodzież zmagające się z różnymi trudnościami z obszaru zdrowia psychicznego, które były już wcześniej diagnozowane psychiatrycznie i psychologicznie (zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia ze spektrum autyzmu, zaburzenia odżywiania, zesp. ADHD, trudności adaptacyjne itp.) jak i dzieci i młodzież, które do tej pory nie były objęte opieką specjalistyczną, a prezentują trudności emocjonalne i funkcjonalne.
Planowane są również oddziaływania w środowisku pacjentów objętych opieką przez nasz ośrodek (np. szkoła, przedszkole) jak i współpraca z instytucjami zaangażowanymi w pomoc danemu dziecku i rodzinie (np. PPP, PZP, PCPR, OPS). Do czasu odwołania stanu epidemii będą one również realizowane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

Z poważaniem
dr n.med. Katarzyna Rojewska i dr n.hum. Katarzyna Sitnik-Warchulska
specjalista psycholog kliniczny specjalista psycholog kliniczny


https://www.facebook.com/terapiagliwice/posts/3005368359553924

wykonanie strony internetowej: Everest Studio