„Meine Osterkarte - Kartka Wielkanocna w nietypowym kształcie" – Konkurs z języka niemieckiego

 

Zapraszamy uczniów klas I-VIII do wzięcia udziału w szkolnym konkursie języka niemieckiego

„Meine Osterkarte"


Cele konkursu:
 propagowanie wiedzy o kulturze krajów niemieckiego obszaru językowego
 rozwijanie kreatywności w podejściu do tematu
 umożliwienie uczniom zaprezentowanie talentu plastycznego


1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VIII.
2. Uczeń przygotowuje jedną kartkę wielkanocną wykorzystując technikę dowolną (podpisaną imieniem i nazwiskiem)
3.Format pracy: kartka musi być w nietypowym kształcie (np. królika, pisanki, koszyczka lub innych symboli wielkanocnych)
4. W środku kartki muszą znajdować się życzenia wielkanocne w języku niemieckim napisane odręcznie przez ucznia.
5. Termin składania prac - 05.04.2019r. do swojego nauczyciela języka mniejszości lub niemieckiego.
6. Ocenie podlega:
 estetyka pracy
 pomysłowość, oryginalność
 poprawność językowa

wykonanie strony internetowej: Everest Studio