Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny 2019

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny 2019

odbędzie się w czwartek 21 marca 2019 r. o godz. 9.00.


Uczestnicy zbierają się o godz.8.30 w auli.
Prosimy o przyniesienie przyborów do pisania, przyborów geometrycznych, ołówka, gumki.

Zasady konkursu:
http://www.kangur-mat.pl/zasady.php

wykonanie strony internetowej: Everest Studio