Nabór do szkoły podstawowej

Drodzy Rodzice


Do klasy pierwszej szkoły podstawowej dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się z urzędu, na podstawie wniosku złożonego przez rodziców dziecka.

 

Pobierz:

Rekrutacja do kl. I

Zgłoszenie dziecka kl. I

Zgłoszenie dziecka kl. II-VIII

Deklaracja udziału w lekcjach religii

Wniosek o objęcie dziecka nauką języka mniejszości narodowej -(j. niemiecki)

 

 

wykonanie strony internetowej: Everest Studio