Biblioteka gimnazjalna w nowej odsłonie


Z dniem 1.09. 2018 opiekę nad biblioteką gimnazjum objęła pani Barbara Kowol. Została zmieniona dekoracja- odświeżona została gazetka biblioteczna oraz gazetka poświęcona preorientacji zawodowej. Nowy kształt przybrała również gazetka na zewnątrz biblioteki, która ma być nie tylko jej wizytówką, ale zawierać informacje mogące zainteresować uczniów pracą biblioteki: ciekawa książka, konkursy biblioteczne, cytaty z książek zachęcające do sięgania ,, w głąb" książki. W bibliotece dodatkowo zakupiono rozdzielacze działowe, aby działy z książkami były bardziej przejrzyste, a znalezienie książki łatwiejsze. Lampy udekorowano kolorowymi ozdobami z papieru. Wszystkie podjęte działania mają zmierzać do uczynienia biblioteki miejscem przyjaznym dzieciom oraz przekonać do czytania jako jednej z nieodzownych form spędzania czasu wolnego. W drugim półroczu przewiduje się zrobienie ankiety w klasach 7- 3 gimnazjum, aby bardziej poznać potrzeby uczniów w zakresie form aktywności, które chcieliby mieć w bibliotece oraz zakupu dodatkowej literatury, która zachęciłaby do częstszego korzystania z biblioteki i sięgania po ciekawą książkę.

Opiekun biblioteki Barbara Kowol

wykonanie strony internetowej: Everest Studio