GLORIA VICTIS - akademia z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego

Wrzesień to miesiąc cudownego babiego lata, dojrzewających kasztanów i spotkań z przyjaciółmi ze szkolnej ławy po wakacyjnej rozłące. Wrzesień jest także miesiącem, zapisanym w dziejach Polski rocznicami dramatycznych wydarzeń, które odcisnęły się niezatartym piętnem na życiu wielu Polaków. Jednym z takich wydarzeń jest rocznica zrywu powstańczego w stolicy okupowanego kraju. Każdego roku 1 sierpnia o godzinie 17.00 w wielu miastach Polski włączane są syreny. Setki tysięcy Polaków zatrzymuje się na minutę ciszy, aby oddać hołd bohaterom. Powstanie trwało ponad dwa miesiące, po 63. dniach zaciekłych walk zakończyło się 2. października 1944 roku. Powstanie Warszawskie jest jednym z najważniejszych, a zarazem najtragiczniejszych wydarzeń przeszłości Polski z okresu drugiej wojny światowej. Należy stale wracać do wydarzeń sprzed 73 lat, by oddać cześć tym, którzy przegrali, lecz nie zostali pokonani-GLORIA VICTIS-chwała zwyciężonym. Pod tym hasłem uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum zorganizowali obchody rocznicy Powstania Warszawskiego. Akademia stała się okazją do zaprezentowania założeń kampanii BohaterON. Ogólnopolskiej inicjatywy mającej na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, poprzez wysłanie im bezpłatnych kartek. Projekt ma edukować, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów–polskiego „bohater" oraz angielskiego „ON", czyli „włączyć". Nazwa ma również sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej indywidualnych historii. Uczniowie z klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum przystąpili do akcji pisząc słowa podziękowania, skierowane do uczestników Powstania Warszawskiego. Powyższe działania, rozpisane do wiosny 2018r., są częścią projektu organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Fundację Sensora.
Pamięć o Powstaniu Warszawskim jest składnikiem naszej narodowej tożsamości. Polacy–powstańcy wysłali światu ważny sygnał, że są zdeterminowani w walce o wolność i sprawiedliwość. Jan Paweł II napisał:
Choć powstańcy ponieśli militarną klęskę, ich czyn na zawsze pozostanie w narodowej pamięci jako najwyższy wyraz patriotyzmu. Warszawa padła, ale zwyciężyła. Powstanie narodowe zapisało się w historii jako zew patriotyzmu, jako niezniszczalna legenda. Z tego wynika wolna Rzeczpospolita, wyrasta dla nas kanon wartości i postaw takich jak: umiłowanie ojczyzny, wierność ideałom, zdolność do poświęcenia się dla innych. Te postawy żyją, są obecne wśród nas, wyrażają dbałość o historyczne dziedzictwo.

wykonanie strony internetowej: Everest Studio