Sprzątanie Świata 2017

  • Drukuj

„Nie ma śmieci - są surowce" - hasłem, tym fundacja Nasza Ziemia rozpoczęła 24 akcję "Sprzątania Świata" będącą wspólną lekcją poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Uczniowie naszego gimnazjum uczestniczyli w akcji sprzątając zaśmiecone tereny Gierałtowic.

Bez tytułu