Projekt Comenius

Konkurs fotograficzny

Woda wokół nas

W naszej szkole realizujemy projekt partnerskiej współpracy szkół Comenius o nazwie ?Where Are The European Rivers?" - w skrócie WATER, co sprawia, że temat wody i zanieczyszczeń zbiorników wodnych jest nam szczególnie bliski. Dlatego też chętnie włączyliśmy się w obchody Światowego Dnia Wody, który przypada 22 marca.

Już kilka dni wcześniej uczniowie przygotowali plakaty w języku angielskim, dotyczące polskich rzek, które później znalazły się na wystawie. Uczniowie zgłaszali także swoje prace fotograficzne do konkursu ?Woda wokół nas". Wszystkie zdjęcia zostały zaprezentowane na wystawie, a uczniowie przez cały dzień mogli głosować na najlepsze ich zdaniem prace. Zwyciężyło zdjęcie Krystiana Kocura z kl. II b. Drugie miejsce zajęła praca Katarzyny Zubek z kl. III b, natomiast na trzecim miejscu znalazły się dwie prace, które zdobyły jednakową liczbę głosów - zdjęcie Joanny Krężel z kl. III a i Krystiana Kocura.

Kolejny konkurs zorganizowany tego dnia dotyczył wiedzy ekologicznej - by wziąć w nim udział należało odpowiedzieć na 8 pytań i wypełnić kartę konkursową. Uczniowie klas III i II uczestniczyli także w projekcji filmu ?Święta woda", poruszającego temat problemu ograniczenia dostępu do wody pitnej mieszkańców Indii, z powodu ekspansywnej działalności firmy Coca-Cola.

wykonanie strony internetowej: Everest Studio