Gimnazjum - Aktualności

Zaproszenie na uroczysty koncert

 ZAPROSZENIE

?Muzyka i poezja w sercach dzieci

a radość w sercach rodziców"

Stowarzyszenie Muzyczne ?Mozart"

oraz Dyrekcja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gierałtowicach

zapraszają serdecznie na uroczysty koncert,

który odbędzie się 25 maja 2012 roku o godz. 18:00

w auli szkolnej.

Wskazówki przed egzaminem - List CKE do gimnazjalistów

Drodzy Gimnazjaliści,
za kilka dni rozpocznie się egzamin gimnazjalny, jedno z najważniejszych doświadczeń edukacyjnych w Waszym dotychczasowym życiu. Aby umożliwić Wam wykazanie się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w maksymalnym stopniu, egzamin został podzielony na kilka części.

  • We wtorek, 24 kwietnia, rozpoczniecie egzamin od arkusza zawierającego zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie, a po przerwie będziecie mieli możliwość pokazania swoich umiejętności posługiwania się językiem polskim.
  • Na środę, 25 kwietnia, również przygotowaliśmy dla Was dwa zestawy zadań. Pierwszy będzie zawierał zadania z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Drugi natomiast ? zadania z matematyki.
  • Czwartek, 26 kwietnia, to dzień języków obcych. Najpierw wszyscy będziecie rozwiązywać zadania z wybranego języka obcego na poziomie podstawowym, później część z Was przystąpi do ostatniego już etapu egzaminu ? testu z języka obcego na poziomie rozszerzonym.

Koniecznie zapamiętajcie harmonogram Waszego egzaminu:


Egzamin sprawdza to, co jest zapisane w podstawie programowej ? dokumencie, który nauczycielom mówi, czego powinni Was nauczyć, a ekspertom zajmującym się tworzeniem zadań egzaminacyjnych ? z czego mają przygotować egzamin. Jesteśmy przekonani, że wspólnie z Waszymi nauczycielami i rodzicami/opiekunami włożyliście wiele pracy w przygotowanie się do egzaminu i dzięki temu wszyscy odniesiecie egzaminacyjny sukces.
Jest jeszcze kilka rzeczy, o których warto pamiętać podczas samego egzaminu. Poniższe rady zostały przygotowane na podstawie obserwacji Waszych kolegów i koleżanek, którzy rozwiązywali przykładowe zestawy zadań egzaminacyjnych oraz brali udział w badaniu diagnostycznym (potocznie nazywanym ?egzaminem próbnym?) w grudniu ubiegłego roku.

  • Uważnie czytajcie polecenia do wszystkich zadań, nawet takich, które wydają się Wam podobne do zadań, które rozwiązywaliście wcześniej w szkole.
  • Pamiętajcie o przeniesieniu rozwiązań na kartę odpowiedzi. Upewnijcie się, że w każdym zadaniu zamalowujecie właściwą kratkę.
  • Starannie kodujcie swoje arkusze i karty odpowiedzi. Zanim zaczniecie rozwiązywać zadania, będziecie musieli przykleić naklejki, wpisać swój numer PESEL i kod, wypełnić matrycę znaków. W żaden sposób nie wpłynie to na Wasz wynik egzaminacyjny, ale znacznie usprawni naszą pracę. Szczegółowych instrukcji udzielą Wam nauczyciele podczas egzaminu.
  • Nie wnoście na salę egzaminacyjną żadnych urządzeń elektronicznych.
  • I najważniejsze: rozwiązujcie zadania samodzielnie! Ciężko pracowaliście, uwierzcie w swoje umiejętności i zdobytą wiedzę!

Egzamin gimnazjalny to ważne wydarzenie w Waszym życiu. Podejdźcie do niego jak do bardzo ważnej klasówki. Pamiętajcie, że wyniki, jakie uzyskacie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej. W tym roku po raz pierwszy będzie również uwzględniany wynik z egzaminu z języka obcego na poziomie podstawowym. Co prawda wyniki egzaminu będą tylko jednym z kilku kryteriów rekrutacyjnych, ale starajcie się pokazać na egzaminie wszystkie swoje możliwości. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące egzaminu ? nie bójcie się ich zadać Waszym nauczycielom, wychowawcom czy dyrekcji szkoły. Wiele rzetelnych informacji o egzaminie jest dostępnych w Internecie ? znajdziecie je na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.edu.pl) i okręgowych komisji egzaminacyjnych. Wiedza o przebiegu egzaminu pomoże Wam skupić się na rozwiązywaniu zadań. Około godziny 15:00 w dniach, w których będą się odbywać kolejne części egzaminu, na wymienionych wyżej stronach internetowych znajdziecie arkusze z zadaniami, które rozwiązywaliście.
Życzę Wam powodzenia i trzymam kciuki!

Artur Gałęski
p.o. Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Informacja dla rodziców - zebrania klasowe

Przypominamy o spotkaniach w dniu 24 kwietnia 2012r. (wtorek) o godz. 17:00

Sala 32 ? spotkanie z przedstawicielami Arki Noego ? klasy I

Sala 31 ?spotkanie z dietetykiem ? klasy II

Sala 34 ? spotkanie z paniami z poradni psychologiczno ?pedagogicznej ? klasy III

Bezpośrednio po spotkaniach odbędą się zebrania klasowe z wychowawcami.

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

 

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych,

pogodnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.

Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie rodziny

i wśród przyjaciół.

 życzy

Dyrektor

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Gierałtowicach

krlik

 

wykonanie strony internetowej: Everest Studio